Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

To “ανευρύσμα κοιλιακής αορτής” είναι ένα πρόβλημα στην αορτή, το κύριο αιμοφόρο αγγείο που βγαίνει από την καρδιά. Το αίμα ρέει μέσω της αορτής στο υπόλοιπο σώμα. Η “κοιλιακή αορτή” είναι το τμήμα της αορτής που βρίσκεται στην κοιλιά και οι κλάδοι του παρέχουν αίμα στα πόδια. Σε άτομα με ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, γνωστό και ως “ΑΚΑ”, ένα τμήμα της κοιλιακής αορτής ογκώνεται ή προεξέχει. Αν αυτό το σημείο σπάσει, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς  προκαλεί μεγάλη εσωτερική αιμορραγία.