, ,

Αξιολόγηση Aσθενούς με Yποψία Kαρδιακής Aνεπάρκειας

[gview file=”http://ecardiologos.gr/wp-content/uploads/2016/02/Αξιολόγηση-του-ασθενούς-με-υποψία-καρδιακή-ανεπάρκεια.pdf”]

Dr KAFFA Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gender role more important than biological sex in predicting health outcomes after heart attack

Higher fitness linked to reduced risk of death after first heart attack