Αξονική Στεφανιογραφία – Coronary CT angiography

Αξονική Στεφανιογραφία – Coronary CT Angiography

 

  • Identify location & degree of hemodynamically relevant stenosis
  • Evaluate vessel wall and plaques (invasive angiography does not provide such information)

Credits to

Σταμάτης Κυρζόπουλος

Καρδιολόγος Ω.Κ.Κ.