Καρδιολόγος Αθήνα – Απεικόνιση δεξιάς κοιλίας – RV Imaging

Καρδιολόγος Αθήνα

 

 

Credits to Βασίλειος Καμπερίδης MD, MSc, PhD