Αποποίηση Ευθυνών

Γενική αποποίηση ευθυνών

Χωρίς Εγγύηση Ισχύος:

Τα περιεχόμενα όλου του υλικού που διατίθεται στο ecardiologos.gr και σε σχετικές υπηρεσίες προορίζονται να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες της.

Παρά τις προσπάθειές μας για την παρουσίαση ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών στις υπηρεσίες μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την επικαιρότητα ή τη σωστή αλληλουχία των πληροφοριών. Οι πληροφορίες στις υπηρεσίες μας μπορεί να μην είναι ενημερωμένες από την ημερομηνία της πρόσβασής σας και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, τις αναφορές ή τις δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Όλο το περιεχόμενο στις υπηρεσίες μας παρέχεται “ως έχει”. Η χρήση αυτών των πληροφοριών είναι εθελοντική και η εμπιστοσύνη σε αυτές θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από ανεξάρτητη ανασκόπηση της ακρίβειας, της πληρότητας, της αποτελεσματικότητας και της επικαιρότητάς τους. Κανένας παροχέας, συνεισφέρων, χορηγός, διαχειριστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση τυχόν ανακριβών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται ή συνδέονται από τις υπηρεσίες μας.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι:

Παρέχουμε επίσης εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν αντιπροσωπεύουμε καθόλου το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστότοπων στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τις υπηρεσίες μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία ή την ακρίβεια των πληροφοριών που συνδέονται εξωτερικά.

Χωρίς Επαγγελματικές Συμβουλές:

Παρέχουμε επαγγελματικές ιατρικές πληροφορίες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, οι οποίες δεν πρέπει να εκληφθούν ως συμβουλές. Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα βάσει οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στις υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή από άτομο που διαθέτει άδεια ή/και γνώσεις στον σχετικό τομέα, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή ή πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες μας.”