ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣ

Ανακοπή: µία από τις πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσµίως
1.000.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Η επιβίωση άµεσα συνδεδεµένη µε την έγκαιρη ή µη επέµβαση στον τόπο του συµβάντος
Μόνο 1 στους 5 ενήλικες θα επιβιώσει µετά από ενδονοσοκοµειακή ανακοπή
Νοσηλευτές οι πρώτοι µάρτυρες µιας ανακοπής ενδονοσοκοµειακά