Το Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Το Ηλεκτρονικό τσιγάρο

 

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελείται:
1. Ένα πλαστικό σωλήνα, που περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
2. Ένα ηλεκτρονικό θερμαντήρα/ρυθμιστή
3. Ένα δοχείο ψεκασμού (atomizer) με μεμβράνη συγκράτησης των
συστατικών
4. Ένα φυσίγγιο (cartridge) μιας χρήσης με διάλυμα νικοτίνης/μη νικοτινούχων
ουσιών
5. Στο μπροστινό τμήμα έχει τοποθετημένη μια δίοδος / λυχνία LED, που
παράγει κόκκινο φως, που παρομοιάζει με καύτρα αναμμένου τσιγάρου
6. Το πίσω τμήμα είναι διαμορφωμένο σε επιστόμιο