Ποιότητα ζωής ασθενών µε οξεία και χρόνια µορφή κολπικής µαρµαρυγής