, , ,

Ποιότητα ζωής ασθενών µε οξεία και χρόνια µορφή κολπικής µαρµαρυγής

Η κολπική µαρµαρυγή είναι η πιο κοινή καρδιακή αρρυθµία, εµφανίζεται στο 1-2% του γενικού πληθυσµού.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή είναι ≥80 ετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣ

Το Ηλεκτρονικό τσιγάρο