Απεικόνιση δεξιάς κοιλίας

Καρδιολόγος Αθήνα – Απεικόνιση δεξιάς κοιλίας – RV Imaging

Καρδιολόγος Αθήνα     Credits to Βασίλειος Καμπερίδης MD, MSc, PhD