Συμπτώματα Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Τα Πιο Συνηθισμένα Συμπτώματα Καρδιαγγειακών Παθήσεων: Άνδρες Vs. Γυναίκες

Τα Πιο Συνηθισμένα Συμπτώματα Καρδιαγγειακών Παθήσεων: Άνδρες Vs. Γυναίκες

Τα Πιο Συνηθισμένα Συμπτώματα Καρδιαγγειακών Παθήσεων Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 32% περίπου των θανάτων παγκοσμίως σχετίζεται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Η έρευνα σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις εστιάζεται συνήθως σε σημαντικά ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας, σε αντίθεση με τα συμπτώματα. Η περιγραφή συμπτωμάτων για διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις μπορεί να βοηθήσει τους…